Pracujemy w godzinach: Poniedziałek - Piątek od 8:00 do 22:00, Sobota od 8:00 - 18:00, Niedziela od 10:00 - 18:00
Rentgenodiagnostyka realizowana w przychodni weterynaryjnej Lupus

RTG Klatki piersiowej

Badanie radiograficzne klatki piersiowej wykonuje się rytynowo w 2 projekcjach- profilowej i strzałkowej.

Wskazania do rtg kl. piersiowej:

- ch. układu oddechowego - płuca, oskrzela, opłucna, przebiegające z dusznością

- stany po urazie np. upadku z dużej wysokości, wypadku komunikacyjnym

- ch. układu krążenia ( niewydolnośc krązenia)

- podejrzenie obecności płynu w kl. piersiowej różnego pochodzenia

- podejrzenie obecności przerzutów nowotworowych w płucach

- ponadto rtg kl. piersiowej powinno się standartowo wykonywać przed palnowanym zabiegiem mastectomii czy przed innymi zabiegami z zakresu chirurgii onkologicznej

 

Co widzimy na rtg kl. piersiowej?

W obrazie rtg widoczne są :

- płuca- oceniamy wyglą miąższu, unaczynienie, obecnoćś cech zapalenia, nowotworzenia, zwiekszonej lub zmniejszonej powietrzności, obecność płynu

- duże naczynia krwionośne- aorta, ż. główna czcza doczaszkowa i doogonowa

- piersiowy odcinek tchawicy- ocenia się jego położenie, grubość ściany, ew. zwężenia,

- elemnty kostne tj. żebra, mostek oraz kręgosłup- oceniamy je pod względem obecności złamań, zwichnięć, zmian zwyrodnieniowych, zmian nowotworowych

- sylwetka serca- ocenie podlega wielkość, kształt, ułożenie w kl. piersiowej

- linia przepony- oddziela narządy kl. piersiowej od narządów j. brzusznej, zwracamy uwagę na jej przebieg (wpuklenie)

Rtg kl. piersiowej jest najlepszym narzędziem stosowanym w diagnostyce chorób dotyczących ukł.oddechowego, dzięki niemu mozna diagozować np. zapalenie płuc, obecnoćś płynu w kl. piersiowej, złamanie żeber, anomalie rozwojowe np. klatka lejkowata etc.