Pracujemy w godzinach: Poniedziałek - Piątek od 8:00 do 22:00, Sobota od 8:00 - 18:00, Niedziela od 10:00 - 18:00

Wybrane zatrucia u psów i kotów

Wybrane zatrucia u psów i kotów i charakterystyczne objawy

Zatrucia u zwierząt zdarzają się bardzo często i są przyczyną wizyty u lekarza weterynarii. Mogą mieć przebieg ostry lub przewlekły, czasami zdarza się że mimo poprawy stanu pacjenta po leczeniu z powodu zatrucia niestety utrzymują się objawy związane z trwałym uszkodzeniem narządów wewnętrznych czyli niewydolność nerek, wątroby .Zwierzęta same na spacerach mogą połknąć truciznę lub nieświadomy właściciel może ją podać swojemu psu lub kotu. Wymieniłam więc niektóre często spotykane substancje mogące spowodować zatrucia i objawy kliniczne im towarzyszące.

 

 

Czekolada i kakao (teobromina)

Objawy występują zwykle w ciągu 24 godzin są to wymioty, ból brzucha, zwiększone pragnienie, krwawe wymioty, niepokój, nadmierna aktywność, pobudzenie, ślinienie, sztywność mięśni, przyspieszony oddech, biegunka, krwiomocz, drżenia, konwulsje a nawet śmierć.

 

Sól kuchenna (chlorek sodu)

Wymioty, biegunka, senność, drżenia, zwiększone pragnienie, w cięższych przypadkach sztywność mięśni, konwulsje, śpiączka

 

Diffenbachia

Objawy występują w okresie 4 ech godzin od połknięcia fragmentów rośliny- nadmierne ślinienie, wymioty, silna biegunka brak apetytu, podrażnienie błony śluzowej jamy ustnej, ból brzucha, depresja

 

Niesteroidowe leki przeciwzapalne

Naproxen,ibuprofen,diklofenak

Wymioty często z krwią, biegunka smołowate stolce, brak apetytu, ból brzucha, blade błony śluzowe, osłabienie, ataksja, zaburzenia koordynacji, senność, zapaść, depresja, duszność, wokalizacja, pobudzenie, przeczulica, drżenia, konwulsje, niedokrwistość, gorączka, wielomocz, zwiększenie pragnienia, zapaść, niewydolność nerek, wątroby

Paracetamol

Przyspieszona akcja serca, sine błony śluzowe, przyspieszone oddechy, duszność, depresja, wymioty, brak apetytu, obrzęk twarzowej części głowy, obrzęki obwodowych części kończyn, świąd, hipotermia, krwiomocz, niedokrwistość, senność, rozszerzone źrenice, oczopląs, ślinienie, przeczulica, żółtaczka, uszkodzenie wątroby, śpiączka, konwulsje, obrzęk płuc, niewydolność nerek

 

Glikol etylenowy (płyny przeciw zamarzaniu)

30min-12godzin- objawy z ośrodkowego układu nerwowego, wymioty, ataksja, częstoskurcz, osłabienie, konwulsje, zwiększenie pragnienia, zwiększone wydalanie moczu

12-24 godzin -objawy z układu krążenia i oddechowego, przyspieszony oddech, obrzęk płuc,przekrwienie, zastój krwi, spadek apetytu, śpiączka, konwulsje

24-72 godziny -objawy z układu moczowego, zmniejszenie wydalania moczu, mocznica, wymioty, spadek apetytu, depresja, niewydolność nerek

 

Baterie

Podrażnienie błon śluzowych jamy ustnej, gardła, przełyku, ślinienie, wymioty, miejscowe oparzenia, smolisty stolec, krwista biegunka, ból brzucha

 

Sinice

Pierwsze objawy to zaburzenia żołądkowo -jelitowe, ostre wymioty, często z krwią, ból brzucha, rzadziej biegunka

potem następują ślinienie, blade błony śluzowe, nastroszenie włosa, senność, osłabienie, zaburzenia koordynacji, ataksja, zapaść, przeczulica, drżenia mięśni, konwulsje, duszność, przyspieszony oddech, śpiączka

 

Rodentycydy(trutki na gryzonie)-antykoagulanty

Objawy mogą wystąpić z opóźnieniem 1-5 dni, ale zwykle występują 1-3 dni po połknięciu, mogą się utrzymywać do 15 dni

-utrzymujące się krwawienie z nosa, dziąseł, w jamie brzusznej i z ran

-blade błony śluzowe, depresja, senność, osłabienie, anemia

-krwawe wymioty, krwiomocz, smołowate stolce, obrzęki stawów, kulawizny, kaszel, duszność, podskórne obrzęki, wybroczyny, wylewy krwawe na twardówce, spojówkach, błonach śluzowych, przy znacznej utracie krwi- wstrząs niedowład, ataksja, zapaść, konwulsje, śmierć

 

Nafta- produkty destylacji ropy naftowej- benzyna, olej napędowy, rozpuszczalniki do farb, pokostu, klejów, lamp olejowych, podpałka do grilla

- ślinotok, ciężkie wymioty, podrażnienie, owrzodzenie błony śluzowej przewodu pokarmowego, ból brzucha, spadek apetytu, ataksja, drżenia, osłabienie, pobudzenie, przyspieszony oddech, konwulsje, przeczulica, gorączka

 

Boraks- boran sodu- w preparatach przeciw mrówkom, karaluchom, czasem mydła i detergenty

- podrażnienie jamy ustnej, gardła, żołądka, jelit, wymioty, biegunka, ślinotok, ból brzucha, dreszcze, ataksja, ospałość, depresja, śpiączka, słabość mięśni,wstrząs, niewydolność nerek