Pracujemy w godzinach: Poniedziałek - Piątek od 8:00 do 22:00, Sobota od 8:00 - 18:00, Niedziela od 10:00 - 18:00
Rentgenodiagnostyka realizowana w przychodni weterynaryjnej Lupus

RTG Kontrastowe

Wskazania do badania z użyciem kontrastu:

- objawy niedrożności p. pokarmowego przebiegające z uporczywą biegunką i/lub zaparciem, wymiotami

- wzdęcia

- podejrzenie obecności ciała obcego

- podejrzenie skrętu i/lub rozszerzenia żołądka

- podejrzenie skrętu jelit

Badanie rtg kontrastowe polega na podaniu doustnym środka cieniującego w obrazie rtg- jest to zawiesina siarczanu baru tzw. baryt i wykonaniu serii zdjęć przeglądowych w 2 projekcjach w odpowioednich odstepach czasu.

Zwierzę do badania powinno być odpowiednio przygotowane- min. 24 głodówka, ew. zastosowanie środków przeczyszczających w celu opróżnienia końcowego odcinka jelita.


 Zdjęcia rtg wykonuje się nastepująco: pierwsza projekcja tuż po aplikacji barytu- pozwala to uwidocznić zaburzenia ze strony przełyku, kolejne po 15 min od podania kontarstu, następne po 30 min od tej czynności, a kolejne co 1h aż do osiągnięcia celu.

Badanie kontrastowe pozwala na ustalenie miejsca niedrozności w p. pokarmowym- lokalizacja ciała obcego, zwężenia jelita, wgłobienia jelita a takze na uwidocznienie perforacji w jelitach czy żołądku, skrętu w/w narządów, obecności uchyłków.

Baryt powinien zostać wydalony całkowicie po 48h od podania.